Народни музеј Чачак

Зборник радова Народног музеја у Чачку

LIV
(2024)

Зборник радова Народног музеја LIV
National Museum Journal LIV
Recueil des travaux du Musée national LIV

Уредник: Милош Тимотијевић
Чачак, 2024.
26 цм, илустрације, стр. 202
Тираж 300
Текст на српском; Summary; Résumé
ISSN 0350-7262
eISSN 3042-0490

PDF
Impressum
PDF
Садржај
PDF
Марија Алексић Чеврљаковић
Нека запажања о могућностима реконструкције прошлости (пример Римских налазишта на подручју Чачка)
Some observations about the possibilities of reconstructing the past (example of Roman sites in the area of Čačak)
Certaines observations sur les possibilités de reconstruction du passé (exemple de trouvailles Romaines sur la localité de Cacak)
LIV, 2024, 7-19.
PDF
Др Радомир Ј. Поповић
Хероизација Танаска Рајића
Heroization of Tanasko Rajić
L’héroïsme de Tanasko Rajic
LIV, 2024, 21-38.
PDF
Др Светислав Љ. Марковић
Чедомиљ Митровић (1870–1934): Заборављени Чачански великан
Čedomilj Mitrović (1870–1934) – forgotten dignitary of Čačak
Cedomilj Mitrovic (1870-1934) – les personnalités oubliées nées à Cacak.
LIV, 2024, 39-51.
PDF
Др Светислав Љ. МАРКОВИЋ, Братислав Н. СТОЈИЉКОВИЋ
НИЖА ДРЖАВНА ГИМНАЗИЈА У ИВАЊИЦИ (1925–1929)
Lower state gymnasium in Ivanjica (1925–1929)
Le lycée public à Ivanjica (1925-1929)
LIV, 2024, 53-86.
PDF
Др Ратомир МИЛИКИЋ
СЛУЧАЈ ИЛИЈЕ МИЛИКИЋА: ОД ПЕРСПЕКТИВНОГ ДИПЛОМАТЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ДО СТРЕЉАНОГ ПАТРИОТЕ ИСТИСНУТОГ ИЗ КОЛЕКТИВНОГ СЕЋАЊА
Case of Ilija Milikić: from promising diplomat of the Kingdom of Yugoslavia to patriot executed and pushed out of collective memory
Le cas d’Ilija Milikic: de diplomate perspectif du Royaume de la Yougoslavie au patriote fusillé expulsé du collectif de mémoire
LIV, 2024, 87-96.
PDF
Стефан НОВИЧИЋ
ХАЈДУК ДИМИТРИЈЕ ЧУМИЋ И ЊЕГОВА ДРУЖИНА (1928-1930)
Hajduk Dimitrije Čumić and his gang (1928-1930)
Le haïdouk Dimitrije Cumic et sa tribu (1928-1930)
LIV, 2024, 99-118.
PDF
Др Милош ТИМОТИЈЕВИЋ
ВАРАЛИЦЕ, ЏЕПАРОШИ И ПРОСТИТУТКЕ: ДИСКУРС КОЛАБОРАЦИОНИСТИЧКЕ ШТАМПЕ О „ЛАКШИМ” ОБЛИЦИМА КРИМИНАЛА У ГРАДОВИМА ОКУПИРАНЕ СРБИЈЕ 1941. ГОДИНЕ
Scammers, pickpockets and prostitutes: discourse of the collaborationist press about „light” forms of crime in the cities of occupied Serbia in 1941
Les imposteurs, les voleurs et les prostituées: discours de la presse collaboratrice sous les formes de criminal de “faible intensité” dans les villes de la Serbie occupée en 1941
LIV, 2024, 119-143.
PDF
Мина ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ
ОРНАМЕНТИКА НА СЕОСКИМ НАДГРОБНИМ СПОМЕНИЦИМА ИЗ XIX И ПРВЕ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
(НА ПРИМЕРУ СЕЛА ПРИСЛОНИЦА)
Ornamentation on village gravestones from the 19th and first half of the 20th century (on the example of the village of Prislonica)
L’ornementique sur les monuments funéraires du xixème siècle et de la deuxième partie du xxème siècle (à l’exemple du village de Prislonica)
LIV, 2024, 145-155.
PDF
Др Милош ТИМОТИЈЕВИЋ
СИНОПСИС СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЧАЧКУ У КОНАКУ ЈОВАНА ОБРЕНОВИЋА – ОДЕЉАК „УСТАНЦИ И РАТОВИ 1804-1941.”
Permanent museum exhibition „Uprisings and wars 1804–1941“ in the Residence of Jovan Obrenović in Čačak
L’exposition permanente “Les insurrections et les guerres de 1804-1941” dans le Konak de Jovan Obrenovic à Cacak
LIV, 2024, 157-175.
PDF
Делфина Рајић
Извештај о раду Народног музеја у 2023. години
LIV, 2024, 177-202.
PDF