Народни музеј Чачак

Зборник радова Народног музеја у Чачку

О нама

Oдговорни уредник

Делфина РАЈИЋ

Редакциони одбор

Др Милоје ВАСИЋ, археолог, Археолошки институт Београд
Др Радомир ПОПОВИЋ, историчар, Историјски институт Београд
Др Гордана ЈЕРЕМИЋ, археолог, Археолошки институт Београд
Делфина РАЈИЋ, историчар уметности, Народни музеј Чачак
Др Милош ТИМОТИЈЕВИЋ, историчар, Народни музеј Чачак

Адреса редакције:

Народни музеј Чачак
Цара Душана 1
32000 Чачак
e-mail: zbornikradova