Народни музеј Чачак

Зборник радова Народног музеја у Чачку

Зборник радова Народног музеја у Чачку

Зборник радова Народног музеја (ISSN 0350-7262) периодична је публикација Народног музеја у Чачку покренута 1969. године. Вишедеценијски континуитет у излажењу и квалитет радова који су објављивани условили су углед овог часописа који спада међу најстарија музејска периодична издања у Србији. Часопис доприноси проучавању прошлости и културно-историјске баштине Чачка, Моравичког округа, Западне Србије и Западног Поморавља, као и културно-историјских веза ових подручја са простором целе Србије, Балкана, Медитерана и Европе. Зборник излази једном годишње, уређује се према међународним стандардима за периодична издања и од стране Матичног одбора за историју, археологију, етнологију и историју уметности при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије категорисан је као истакнути национални часопис – М52.